Oikeus hyvään hoitoon

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hyvää kohtelua. Tämä koskee myös raudanpuutteesta ilman anemiaa kärsiviä.  Terveyspalveluissa ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. 

Hoitopäätöksiin saavat vaikuttaa pelkästään lääketieteelliset syyt. Tällöin esimerkiksi lääkärin omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa hoitopäätöksiin, jotka koskevat esimerkiksi lääketieteellisesti todennettavissa olevia alhaisia rauta-arvoja. 

Perustuslain yhdenvertaisuussäännös edellyttää, että henkilö saa riittävät terveyspalvelut riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Tällöin hoitoa raudanpuutteeseen tulee saada omalta paikkakunnalta tai mahdollisimman läheltä omaa asuinpaikkaa. 

Potilaalle on oma-aloitteisesti annettava selvitys hänen terveydentilastaan. Hänelle on kerrottava, mitä eri hoitovaihtoehtoja hänellä on, miten hoidot vaikuttavat ja onko niillä haittavaikutuksia. Potilaalle on kerrottava kaikista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä hänen hoidostaan päätettäessä. Raudanpuutteeseen ilman anemiaa on eri hoitovaihtoehtoja, joista tärkein on rautalisän ottaminen. Hoitoon kuuluu myös asianmukainen raudanpuutteen syyn selvittäminen ja raudan imeytymisen seuranta.


Tyytymättömyys hoitoon

Mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, voit selvittää asian hoitopaikassasi. Usein nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa selvittää asia on tehdä hoitopaikkaan muistutus. Ota ensisijaisesti yhteys hoitopaikkasi potilasasiamieheen.