Lähteet ja linkit

Sivustolla käytetyt lähteet sekä linkkejä raudanpuutetta käsitteleviin blogeihin, uutisiin ym.

Raudanpuute

Taskuopas, Raudanpuute ilman anemiaa

  • Taskuopas on tarkoitettu etenkin terveydenhuollon ammattilaisille, mutta jokainen saa siitä selkeää ja tärkeää tietoa raudanpuutteesta. Taskuoppaan aiheet ovat raudanpuutteen riskiryhmät, raudanpuutteen oireet, raudanpuutteen diagnosointi, raudanpuutteen vaikeusasteet, raudanpuutteen määritelmät kroonisissa sairauksissa  sekä raudanpuutteen hoito

Foibos Oy:n blogi

  • Sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkärin Tom Wideniuksen blogikirjoituksia raudanpuutteesta ilman anemiaa.

Raudanpuute.fi

  • Lääkäri Ilona Ritolan blogi raudanpuutteesta ilman anemiaa

Raudanpuute.com

  • Sisätautien erikoislääkäri Esa Sopin sivusto raudanpuutteesta ilman anemiaa

Raudanpuute ilman anemiaa – miten ferri­tii­niarvoa tulkitaan?

  • Potilaan Lääkärilehti 28.2.2019

Raudanpuuteanemia

  • Terveyskirjasto 6.3.2019

Ravitsemus

Suomalaiset ravitsemussuositukset

Finelin ruokapäiväkirja – Tarkista oma raudansaantisi !


Hoito

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Valvira: Potilaan asema ja oikeudet